Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Astma oskrzelowa związana z pracą zawodową

Rozpoznawanie i postępowanie

Streszczenie:
Tło: Astma oskrzelowa związana z pracą zawodową (work-related asthma, WRA) to często występująca choroba, nie dość często rozpoznawana w Australii. Określenie dotyczy pojawienia się astmy w wyniku oddziaływania czynników zawodowych (astma zawodowa) i pogarszania się kontroli astmy z powodu czynników zawodowych (astma ulegająca zaostrzeniu pod wpływem czynników zawodowych).
Cel: Artykuł omawia rozpoznawanie i postępowanie z astmą związaną z pracą zawodową.
Omówienie: Wszyscy lekarze leczący dorosłych pacjentów z astmą oskrzelową powinni zapytać o zawód pacjenta. Główne cechy WRA to: czasowy związek między objawami astmy a aktywnością zawodową (szczególnie poprawa objawów, gdy pacjent znajduje się poza miejscem pracy), określenie istotnych czynników w miejscu pracy (np. stosowanie substancji będącej znaną przyczyną astmy zawodowej) i wystąpienie objawów ze strony dróg oddechowych u współpracowników. Optymalne postępowanie z WRA wymaga wczesnego rozpoznania i dokładnej diagnozy. Większa świadomość dotycząca WRA i skuteczna kontrola w miejscu pracy powinny ograniczyć częstość występowania WRA i całkowite obciążenie astmą oskrzelową społeczności.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.