Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zespół metaboliczny

Narastający problem medyczny we współczesnym świecie

Streszczenie:
Tło:
Według różnych badań rozpowszechnienie zespołu metabolicznego w Polsce wynosi ok. 20%, a ten odsetek zwiększa się wraz z wiekiem. Zespół metaboliczny, m.in. ze względu na swoją dużą częstość występowania i następstwa zdrowotne, stanowi znaczny problem medyczny.
Cel: Przypomnienie najważniejszych informacji o zespole metabolicznym oraz omówienie najważniejszych wyników ostatnich badań na ten temat.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa, omówienie wytycznych.
Omówienie: Zespół metaboliczny dotyczy współwystępowania otyłości centralnej, nadciśnienia tętniczego krwi, insulinooporności oraz zaburzeń lipidowych. Częstość jego występowania w krajach wysokorozwiniętych rośnie. Występowanie zespołu metabolicznego wiąże się z trzykrotnie większym ryzykiem choroby wieńcowej i udaru mózgu oraz ponadczterokrotnym wzrostem ryzyka nagłego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Przedmiotem dyskusji naukowej jest kwestia, czy współwystępowanie składników zespołu metabolicznego zmienia ich znaczenie rokownicze w stosunku do jego indywidualnych składników. Postępowanie w zespole metabolicznym dotyczy głównie: modyfikacji stylu życia, redukcji masy ciała, większej aktywności fizycznej, farmakoterapii insulinooporności, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych.  
Summary:
Background:
According to various studies the prevalence of metabolic syndrome in Poland is 20%. This rate increases with age. Thus, metabolic syndrome (among others issues because of its great prevalence and health consequences) is a serious medial problem.
Aim: To remind most important information about metabolic syndrome with a discussion of the recent studies on this topic.
Method: Literature and guidelines review.
Discussion: Metabolic syndrome includes: central obesity, elevated blood pressure, insulin resistance and lipid disorders. Its prevalence in developed countries is still increasing. The diagnosis of the metabolic syndrome is associated with the threefold increased risk of coronary heart disease and stroke, and more than fourfold increased risk of cardiovascular death. It is a matter of scientific debate whether the burden of a full metabolic syndrome exceeds the risks related to its individual components. Treatment of metabolic syndrome includes: lifestyle modification, weight loss, increased physical activity and pharmacological treatment of insulin resistance, hypertension and lipid disorders.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.