Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Podejście do bólu szyi

Zalecenia dla lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło:
Ból szyi jest częstym objawem spotykanym w praktyce lekarza rodzinnego. Niemniej jednak zalecenia odnośnie badań dodatkowych i postępowania w bólu szyi nie są oparte na solidnej bazie potwierdzonych danych i na ogół ekstrapoluje się je z wyników badań dotyczących bólu krzyża.
Cel: W artykule tym przedstawiono model badań dodatkowych i leczenia mający pomóc lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej w ocenie i postępowaniu z bólem kręgosłupa szyjnego.
Omówienie: Chociaż poważne przyczyny bólu szyi są rzadkie, lekarze muszą być świadomi objawów alarmujących („czerwonych flag”), które mogą wskazywać na poważną patologię. Wywiad, bardziej niż badanie fizykalne, pozostaje najbardziej decydującym elementem w ustaleniu prawdopodobnych przyczyn bólu kręgosłupa szyjnego, a badania biochemiczne i obrazowe nie są częścią rutynowej oceny. Klasyfikacja bólu szyi odróżniająca przebieg ostry lub przewlekły, przeniesiona z piśmiennictwa dotyczącego bólów krzyża, może pomóc ustalić potrzebę interwencji i prawdopodobne rokowanie w bólu szyi. Potrzebne są bardziej zdecydowane działania badawcze, aby lepiej zrozumieć ból szyi i opracować oparte na potwierdzonych danych wytyczne postępowania w tej dolegliwości.
Summary:
Background:
Neck pain is a common presentation in general practice. Nevertheless, recommendations for the investigation and management of neck pain lack a strong evidence base and are predominantly extrapolated from low back pain studies.
Objective: This review provides an investigation and treatment paradigm to help primary care physicians assess and manage cervical spine pain.
Discussion: Although sinister causes of neck pain are rare, clinicians must be mindful of red flags that may indicate serious pathology. The medical interview, rather than the physical examination, remains the most critical step in determining the likely cause of cervical spine pain, whereas biochemical tests and imaging are not part of routine assessment. The classification of neck pain into acute or chronic patterns, extrapolated from the low back pain literature, may help stratify the need for intervention and the likely prognosis of neck pain. A more concerted research effort is needed to help better understand and develop evidence-based guidelines for the management of neck pain.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.