Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ubezpieczenie OC lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło
: Wraz z postępem medycyny wzrastają oczekiwania pacjentów wobec wiedzy i umiejętności lekarzy. Tymczasem wykonywanie zawodu lekarza ujęte jest nie tylko w ramy etyki i deontologii zawodowej, lecz również w reżim prawnych zasad jego wykonywania i odpowiedzialności za działania lekarskie. Rozwiązaniem chroniącym lekarza i pacjenta w razie konieczności poniesienia odpowiedzialności cywilnej przez lekarza jest zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia.

Cel:
Artykuł omawia zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) lekarzy – jako przyjmujących zamówienie od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jako samodzielnych świadczeniodawców Narodowego Funduszu Zdrowia, wskazując na zakres odpowiedzialności, minimalną sumę ubezpieczenia oraz termin powstania obowiązku ubezpieczeniowego.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.