Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Osteoporoza

Zapobieganie oraz wykrywanie w praktyce lekarza rodzinnego

Streszczenie
Tło: Osteoporoza stanowi w Australii duże i narastające obciążenie zdrowotne. Dostępne są skuteczne metody leczenia, ale są one niekonsekwentnie wdrażane. Istnieje pewna niekonsekwencja opinii ekspertów dotycząca tego, u kogo zalecać wykonanie densytometrii.
Cel: W niniejszym przeglądzie wykorzystano dostępne potwierdzone dane wysokiej jakości dotyczące zapobiegania oraz omówiono uzasadnienie stosowania bezwzględnej oceny ryzyka w procesie podejmowania decyzji.
Omówienie: W przypadku osteoporozy skuteczne interwencje zapobiegawcze oraz wczesne interwencje nie były do tej pory przeprowadzane odpowiednio szeroko. Należy skoncentrować wysiłki na leczeniu tych grup pacjentów, u których ryzyko złamania jest najwyższe, zwłaszcza tych, u których już nastąpiło złamanie spowodowane nadmierną kruchością kości. Zalecenia dotyczące stylu życia – związane ze zdrowiem kości oraz innymi aspektami zdrowia – dają efekt synergiczny, dlatego powinny być stosowane możliwie jak najszerzej.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.