Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nefropatia cukrzycowa – rola lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Prawie połowa osób z przewlekłą chorobą nerek cierpi na cukrzycę. Cukrzyca odpowiadała za 44% nowych przypadków niewydolności nerek w 2008 roku. Nefropatia cukrzycowa, zwana również cukrzycową chorobą nerek, związana jest ze znaczącym ryzykiem makroangiopatii i jest główną przyczyną niewydolności nerek w Stanach Zjednoczonych. Nefropatia cukrzycowa w przypadku cukrzycy typu 1 zwykle objawia się po 10 latach choroby, a w wypadku cukrzycy typu 2 może być obecna w momencie rozpoznania. Pięć lat po rozpoznaniu cukrzycy typu 1
oraz  w momencie rozpoznania cukrzycy typu 2 należy rozpocząć badania przesiewowe w kierunku mikroalbuminurii. Badanie przesiewowe w kierunku mikroalbuminurii za pomocą oznaczenia stosunku albuminy do kreatyniny w pojedynczej próbce moczu pozwala na zidentyfikowanie wczesnych stadiów nefropatii. Dodatni wynik dwóch z trzech testów (30-300 mg albuminy na 1 gram kreatyniny) w ciągu sześciu miesięcy spełnia kryteria diagnostyczne rozpoznania nefropatii cukrzycowej. Ze względu na to, że nefropatia cukrzycowa może objawiać się w postaci obniżonego współczynnika przesączania kłębuszkowego lub podwyższonego poziomu kreatyniny w surowicy, badania te powinny zostać włączone do corocznych badań monitorujących stan pacjenta. Środki zapobiegawcze obejmują stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny lub antagonistów receptora angiotensyny II
w przypadku pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Optymalizacja kontroli glikemii oraz stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny lub antagonistów receptora angiotensyny II w celu kontroli ciśnienia krwi spowolnia progresję nefropatii cukrzycowej, lecz zastosowanie intensywnej kontroli ciśnienia krwi oraz glikemii związane jest z większą ilością zdarzeń niepożądanych. Diety niskobiałkowe mogą również zmniejszać częstość niepożądanych wyników związanych z nerkami oraz śmiertelność w przypadku osób z nefropatią cukrzycową.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.