Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Czas to mózg

Postępowanie w ostrym udarze mózgu

Streszczenie:
Tło:
W ostatnich latach pojawiły się cztery specyficzne strategie, które – jak udowodniono – przynoszą korzyści kliniczne w leczeniu ostrego udaru mózgu.
Są to: podawanie tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA), kwasu acetylosalicylowego, postępowanie na oddziale opieki nad pacjentami z udarem mózgu (stroke care unit, SCU) oraz stosowanie hemikraniektomii u pacjentów z ciężkim obrzękiem mózgu.
Cel:
Artykuł omawia aktualne strategie postępowania oraz potwierdzone dane, podkreślając rolę lekarza rodzinnego w postawieniu wstępnego rozpoznania i skierowaniu pacjenta do szpitala.
Omówienie:
Chociaż wykazano, że tPA jest niezwykle skuteczny klinicznie, mniej niż 5% pacjentów po udarze mózgu, którzy się do tej metody leczenia kwalifikują, otrzymuje to leczenie. Główną przeszkodą jest jego bardzo wąskie – trzygodzinne – okno terapeutyczne. Wymaga to natychmiastowego rozpoznania udaru mózgu i szybkiego przewiezienia pacjenta do szpitala. Obligatoryjne jest wykonanie tomografii komputerowej, by wykluczyć krwotok mózgowy. U pacjentów z udarem niedokrwiennym włączenie kwasu acetylosalicylowego w ciągu 48 godzin od wystąpienia udaru prowadzi do znaczącego obniżenia śmiertelności i chorobowości. Najskuteczniejszym rodzajem interwencji ze znaczącym obniżeniem śmiertelności i chorobowości we wszystkich podtypach udaru mózgu jest postępowanie w SCU. Postępowanie w udarze mózgu zmienia się, a kluczową rolę w ułatwieniu szybkiego transportu pacjenta do SCU, a następnie w kontroli czynników ryzyka i organizowaniu wsparcia ze strony lokalnej społeczności odgrywa lekarz rodzinny.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.