Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Bezsenność

Najczęściej zadawane pytania

Streszczenie:
Tło: Mniej więcej jedna trzecia dorosłych osób skarży się na różne problemy ze snem: 10-15% z nich choruje na przewlekłą bezsenność.
Cel: Przedstawienie lekarzom opieki podstawowej najważniejszych i aktualnych informacji dotyczących bezsenności.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa oraz standardy leczenia i doświadczenia kliniczne Poradni Zaburzeń Snu.
Omówienie: Wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej mniej więcej połowa cierpi na różne zaburzenia snu, przy czym często problemy ze snem nie są prawidłowo rozpoznawane. Zaburzenia snu, a zwłaszcza przewlekła bezsenność, osłabiają funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz pogarszają jakość życia. Bezsenność wiąże się też z większymi kosztami opieki zdrowotnej, dwukrotnie zwiększa częstotliwość hospitalizacji i wizyt lekarskich. Jest ona także czynnikiem ryzyka wielu innych chorób somatycznych i psychicznych. Przedstawiono różne metody leczenia: farmakologiczne – krótkotrwałe podawanie leków nasennych (benzodiazepin, innych agonistów benzodiazepinowych i leków przeciwdepresyjnych) oraz terapię behawioralną.

Summary:
Approximately one third of adults report difficulty sleeping, and 10% to 15% have the clinical disorder of insomnia. Among primary care patients, approximately half have sleep difficulties, but these difficulties often are undetected. Sleep disorders, especially chronic insomnia, results in impaired occupational performance and diminished quality of life. Insomnia is associated with higher healthcare usage and costs, including a 2-fold increase in hospitalizations and physician visits. Insomnia is also a risk factor for a number of other medical and psychiatric disorders. Treatment has been shown in the short term for drug (benzodiazepine, benzodiazepine agonists and antidepressant) and behavioral treatment.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.