Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Encefalopatia wątrobowa

Postępowanie w warunkach praktyki lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło:
Encefalopatia wątrobowa (EW) jest najczęstszym powikłaniem marskości wątroby. Jest to zespół potencjalnie odwracalnych zaburzeń czynności mózgu, będących skutkiem przewlekłej niedomogi wątroby.
Cel: Niniejszy artykuł omawia podstawowe kwestie związane z patogenezą, obrazem klinicznym i leczeniem EW z punktu widzenia lekarza rodzinnego.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: EW ma wiele postaci i cech, lecz jej patogeneza nie jest w pełni wyjaśniona. Ponieważ brak jest diagnostycznego i leczniczego „złotego standardu”, niezbędne jest stosowanie złożonych metod w tym zakresie. Ten dysfunkcyjny stan, co zwłaszcza dotyczy minimalnej EW, jest często nierozpoznawany, a przez to nieleczony.

Summary:
Background:
Hepatic encephalopathy (HE) is the commonest complication of cirrhosis of the liver. This is a syndrome of potentially reversible disorders of brain’s function , that occurs as a result of chronic liver failure.
Objective: This article discussed some basic questions  concerning: pathogenesis, clinical pictures, and treatment of HE from the point of view of family physicians.
Method: Literature review.
Discussion: There are many forms and features of HE, but the pathogenesis of this disturbance is still not fully elucidated. Because is no diagnostic gold standard of diagnosis, as well as treatment, a combination of different methods should be used. This dysfunctional condition, especially so called minimal HE, is often undiagnosed and, as a consequence of it – untreated.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.