Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zasady kierowania na rehabilitację leczniczą

Streszczenie:
Tło:
Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej zapewnia się świadczeniobiorcy i finansuje ze środków publicznych na zasadach i w zakresie wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.1 Zasadą jest, że specjalistyczna opieka zdrowotna finansowana ze środków publicznych udzielana jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Cel:
Opracowanie przedstawia lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej zasady kierowania pacjentów na rehabilitację leczniczą w świetle najnowszych regulacji prawnych wprowadzonych m.in. nowymi rozporządzeniami w sprawie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.