Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Diagnostyka i postępowanie z czerwonym okiem
w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej

Streszczenie:
Czerwone oko to podstawowy objaw przedmiotowy zapalenia oka. Stan ten jest zazwyczaj łagodny i może być leczony przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Najczęstszą przyczyną czerwonego oka jest zapalenie spojówek. Do innych częstych przyczyn należą: zapalenie powiek, otarcie rogówki, ciało obce, wylew podspojówkowy, zapalenie rogówki, zapalenie tęczówki, jaskra, oparzenie chemiczne i zapalenie twardówki. Objawy przedmiotowe i podmiotowe czerwonego oka obejmują: wydzielinę z oka, zaczerwienienie, ból, światłowstręt, świąd i zmiany widzenia. Na ogół wirusowe i bakteryjne zapalenia spojówek są schorzeniami samoograniczającymi się. Poważne powikłania występują rzadko. Ponieważ nie ma specyficznego badania diagnostycznego umożliwiającego zróżnicowanie wirusowego i bakteryjnego zapalenia spojówek, większość przypadków leczy się antybiotykami o szerokim spektrum działania. Przyczyną zapalenia spojówek mogą być również czynniki alergiczne lub środki drażniące. Przyczynę można ustalić, zbierając szczegółowy wywiad i przeprowadzając dokładne badanie przedmiotowe oka. Leczenie zależy od tego, jaka jest przyczyna czerwonego oka. W postępowaniu w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej kluczowe jest rozpoznanie konieczności pilnego skierowania pacjenta do okulisty. Skierowanie do specjalisty jest konieczne, jeżeli silny ból nie ustępuje po miejscowych środkach znieczulających, jeżeli konieczne jest miejscowe podawanie steroidów lub jeżeli występuje utrata wzroku, obfita ropna wydzielina, zajęcie rogówki, uszkodzenie oka w wyniku urazu, jeżeli pacjent niedawno przeszedł zabieg chirurgiczny w obrębie oka, jeżeli występują zniekształcenie źrenicy, zakażenie wirusem opryszczki lub nawracające infekcje.

Summary:
Red eye is the cardinal sign of ocular inflammation. The condition is usually benign and can be managed by primary care physicians. Conjunctivitis is the most common cause of red eye. Other common causes include blepharitis, corneal abrasion, foreign body, subconjunctival hemorrhage, keratitis, iritis, glaucoma, chemical burn, and scleritis. Signs and symptoms of red eye include eye discharge, redness, pain, photophobia, itching, and visual changes. Generally, viral and bacterial conjunctivitis are self-limiting conditions, and serious complications are rare. Because there is no specific diagnostic test to differentiate viral from bacterial conjunctivitis, most cases are treated using broad-spectrum antibiotics. Allergies or irritants also may cause conjunctivitis. The cause of red eye can be diagnosed through a detailed patient history and careful eye examination, and treatment is based on the underlying etiology. Recognizing the need for emergent referral to an ophthalmologist is key in the primary care management of red eye. Referral is necessary when severe pain is not relieved with topical anesthetics; topical steroids are needed; or the patient has vision loss, copious purulent discharge, corneal involvement, traumatic eye injury, recent ocular surgery, distorted pupil, herpes infection, or recurrent infections.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.