Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Stosowanie antybiotyków
w ostrych zakażeniach górnych dróg oddechowych

Streszczenie:
Zakażenia górnych dróg oddechowych odpowiadają każdego roku za miliony wizyt pacjentów u lekarzy rodzinnych w Stanach Zjednoczonych. Chociaż w pewnych przypadkach podawanie antybiotyków jest uzasadnione, to są one niezwykle często nadużywane. W artykule tym przedstawiamy w zarysie wytyczne i wskazania dla właściwego stosowania antybiotyków w częstych zakażeniach górnych dróg oddechowych. Wczesna antybiotykoterapia może być wskazana u pacjentów z ostrym zapaleniem ucha środkowego, z zapaleniem gardła wywołanym przez paciorkowce β-hemolizujące grupy A, z zapaleniem nagłośni lub zapaleniem oskrzeli wywołanym przez pałeczki krztuśca. Przypadki nieustępującego zapalenia jamy nosowej i zatok przynosowych mogą wymagać zastosowania antybiotyków, jeśli objawy utrzymują się poza okresem zamierzonej obserwacji. Nie należy podawać antybiotyków u pacjentów z przeziębieniem lub zapaleniem krtani. Uzasadnione, oparte na potwierdzonych danych stosowanie antybiotyków pomoże w powstrzymaniu kosztów i w zapobieganiu niekorzystnym działaniom leków oraz powstawaniu oporności na nie.
Summary
Upper respiratory tract infections account for millions of visits to family physicians each year in the United States. Although warranted in some cases, antibiotics are greatly overused. This article outlines the guidelines and indications for appropriate antibiotic use for common upper respiratory infections. Early antibiotic treatment may be indicated in patients with acute otitis media, group A beta-hemolytic streptococcal pharyngitis, epiglottitis, or bronchitis caused by pertussis. Persistent cases of rhinosinusitis may necessitate the use of antibiotics if symptoms persist beyond a period of observation. Antibiotics should not be considered in patients with the common cold or laryngitis. Judicious, evidence-based use of antibiotics will help contain costs and prevent adverse effects and drug resistance.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.