Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przewlekła niewydolność serca

Do praktyki lekarza rodzinnego zgłosił się 62-letni pacjent z rozpoznaną niewydolnością serca (II klasa wg Nowojorskiego Stowarzyszenia Serca [New York Heart Association, NYHA]) w przebiegu choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego. Pacjent skarżył się na nasilające się od tygodnia uczucie zmęczenia, duszność występującą nawet przy niewielkich wysiłkach, uczucie kołatania serca oraz obrzęki kończyn dolnych. Ponadto przed tygodniem pacjent przebył infekcję z gorączką do 39°C, bólami mięśniowo-stawowymi oraz suchym kaszlem, która ustąpiła po lekach objawowych. Pacjent przyjmuje przewlekle: lisinopril w dawce 5 mg na dobę, karwedilol w dawce 6,25 mg dwa razy na dobę, indapamid o przedłużonym uwalnianiu w dawce 1,5 mg/dobę, izosorbit o przedłużonym uwalnianiu w dawce 60 mg/dobę, atorwastatynę w dawce 20 mg/dobę, kwas acetylosalicylowy w dawce
75 mg/dobę. Z odchyleń, w badaniu przedmiotowym stwierdziłam podwyższone wartości ciśnienia tętniczego (do 150/100 mmHg) oraz ciastowate obrzęki, sięgające 1/3 obu podudzi. W badaniu EKG – rytm zatokowy miarowy o częstości 72/min, oś serca pośrednia, szerokość zespołu QRS < 120 ms, płasko-ujemne załamki T w odprowadzeniach II, III, avF, V1-V3. Badanie to nie różniło się istotnie od zapisów wykonanych wcześniej.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.