Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Biznesplan tworzenia praktyki lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie indywidualnej praktyki lekarskiej poprzedzone jest z reguły refleksją ogólną (Czy decydować się na podejmowanie ryzyka pracy dla siebie i na swoim?) oraz szczegółowymi kalkulacjami (Czy to się opłaci?). Przygotowując takie wyliczenia, lekarz powinien znać układ i strukturę biznesplanu po to, by przygotować dokument spełniający oczekiwania banków czy inwestorów.
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie celów i struktury biznesplanu, który może być wykorzystany podczas przygotowań do otwarcia prywatnej praktyki lekarskiej i/lub pozyskania kredytu bankowego.
Omówienie: Artykuł przedstawia strukturę biznesplanu przygotowywanego, by ułatwić uzyskanie kredytu bankowego. W sposób bardzo zwięzły przedstawiane są kolejno: streszczenie wykonawcze, opis usługi, rynek (pacjenci) i otoczenie, marketing (lista pozytywna pacjentów), realizacja przedsięwzięcia, zarządzanie praktyką, harmonogram, finansowanie, prognozy finansowe oraz podsumowanie biznesplanu.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.