Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zapobieganie alergii

Aktualne zalecenia i nowe spostrzeżenia

Streszczenie:
Tło: Częstość występowania chorób alergicznych znacząco wzrosła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat; w Australii odnotowuje się jedne z najwyższych na świecie wskaźników chorób alergicznych. Ponieważ obecnie choroby alergiczne są nieuleczalne, zapobieganie jest logicznym podejściem do zwiększającego się obciążenia tymi chorobami. Nadal nie jest jasne, jakie czynniki są odpowiedzialne za wzrost częstości występowania alergii; strategie zapobiegania są nadal ograniczone.
Cel: Artykuł omawia aktualne zalecenia dotyczące zapobiegania alergii i podkreśla nowe spostrzeżenia dotyczące tej choroby.
Omówienie: Jedynym użytecznym wskaźnikiem podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby u dziecka jest stwierdzona w wywiadzie choroba alergiczna u krewnego pierwszego stopnia. Strategie prewencyjne powinny być zatem nakierowane na osoby z grupy wysokiego ryzyka. Obecnie nie zaleca się ograniczeń dietetycznych matkom podczas ciąży lub laktacji ani unikania alergenów wziewnych. Zaleca się karmienie piersią, a jeśli jest ono niemożliwe lub niewystarczające, u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka należy stosować mieszanki o częściowym stopniu hydrolizy. Wprowadzenie pokarmów stałych należy opóźnić do 4.-6. miesiąca życia. Nie ma potwierdzonych danych, że opóźnienie wprowadzenia pokarmów stałych poza ten wiek przynosi korzyści. Potwierdzone dane nie są obecnie wystarczające, aby zalecać dodawanie probiotyków w celu zapobiegania alergii.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.