Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Streszczenie:
Przebyty epizod żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej jest najważniejszym czynnikiem ryzyka w przewidywaniu nawrotu tego schorzenia. Kilka badań wykazało, że rutynowe badania w kierunku wrodzonych trombofilii nie są pomocne w przewidywaniu ryzyka nawrotu ani nie wpływają na zmianę decyzji dotyczących leczenia, są więc nieefektywne względem kosztów. Uaktualnione wytyczne Amerykańskiego Kolegium Lekarzy Klatki Piersiowej kładą nacisk nie na testy laboratoryjne, ale przede wszystkim na identyfikację czynników klinicznych podczas podejmowania decyzji o leczeniu. Najważniejsze czynniki określające czas leczenia to: umiejscowienie w żyle dystalnej lub proksymalnej, pierwszy epizod zakrzepicy czy nawrót i występowanie przemijających czynników ryzyka. Utrzymujący się podwyższony poziom D-dimerów lub obecność rezydualnej zakrzepicy mogą dostarczyć dalszych informacji pomocnych w oszacowaniu ryzyka nawrotu i określeniu czasu leczenia. U pacjentów z zakrzepicą tętniczą, zakrzepicą o nietypowym umiejscowieniu oraz w nawrotowych poronieniach należy rozważyć wykonanie badań przesiewowych w kierunku zespołu antyfosfolipidowego i/lub nowotworów złośliwych. Pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i rozpoznanym nowotworem złośliwym (dopóki jest on aktywny) należy raczej leczyć heparyną drobnocząsteczkową niż doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. U wszystkich pacjentów z nawrotowymi, nieprowokowanymi epizodami żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej należy rozważyć leczenie długoterminowe.

Summary:
A previous venous thromboembolism is the most important risk factor for predicting recurrence of the condition. Several studies have shown that routine testing for inherited thrombophilias is not helpful in predicting the risk of recurrence or altering treatment decisions, and therefore is not cost-effective. Updated practice guidelines from the American College of Chest Physicians shift the focus away from laboratory testing and place stronger emphasis on identifying clinical factors when making treatment decisions. The major determinants for treatment duration are whether the deep venous thrombosis was located in a distal or proximal vein, whether the thrombotic episode was an initial or recurrent event, and whether transient risk factors were present. Persistent elevations on the d-dimer test or the presence of residual thrombosis may provide further information to predict recurrence risk and determine treatment duration. Screening for antiphospholipid syndrome and/or malignancy should be considered in patients presenting with arterial thrombosis, thrombosis at an unusual site, or recurrent pregnancy loss. Patients with venous thromboembolism and a known malignancy should be treated with low-molecular-weight heparin rather than oral anticoagulation as long as the cancer is active. All patients with recurrent, unprovoked venous thromboembolism should be considered for long-term treatment.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.