Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Redukcja ryzyka sercowo-naczyniowego

Połączenie kryteriów klinicznych i laboratoryjnych

Streszczenie:
Tło:
Niedawne uaktualnienie Wytycznych postępowania z zaburzeniami lipidowymi Narodowej Fundacji Serca Australii (NHFA) oraz kryteriów Systemu Przywilejów Farmaceutycznych (PBS) dotyczących refundowanych sposobów leczenia hipolipemizującego przyczyniło się do zwiększenia zgodności pomiędzy tymi dokumentami. Jednak kilka zaleceń, takich jak potrzeba skoncentrowania się raczej na poziomie cholesterolu lipoprotein o małej gęstości niż na poziomie cholesterolu całkowitego, które choć są wspierane przez dane z piśmiennictwa może początkowo wywoływać dezorientację zarówno u pacjentów, jak i lekarzy.
Cel: Artykuł podsumowuje prawdopodobne zmiany dotyczące podawania wyników badań laboratoryjnych, które nastąpią w wyniku dokonanego niedawno przez Australijską Grupę Zainteresowaną Patologiami dotyczącymi Lipidów przeglądu wytycznych NHFA. W artykule porównano aktualne kryteria PBS dotyczące refundowanych metod leczenia hipolipemizującego z kategoriami kwalifikacji do grup wysokiego ryzyka i celami leczenia określonymi przez NHFA, a także przedstawiono algorytm leczenia oparty na kryteriach PBS łączący czynniki ryzyka i poziomy lipidów.
Omówienie: Chociaż badania laboratoryjne odgrywają ważną rolę w ocenie ryzyka u pacjentów, ostatecznie to lekarz przed rozpoczęciem lub modyfikacją stosownego leczenia musi określić bezwzględne ryzyko dla danego pacjenta na podstawie wszystkich istotnych informacji klinicznych dotyczących stanu pacjenta w przeszłości i obecnie.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.