Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznanie oraz postępowanie
w polimialgii reumatycznej
i olbrzymiokomórkowym zapaleniu tętnic

Streszczenie:
Polimialgia reumatyczna dotyczy proksymalnych mięśni i stawów, powodując niesprawność u starszych osób. Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic dotyczy średnich oraz dużych tętnic i może prowadzić do ślepoty. Te schorzenia w znaczącym stopniu się nakładają i często występują razem. Pomimo podobieństw, każdy z tych stanów ma odrębne objawy, wymagania w odniesieniu do dawki przyjmowanych kortykosteroidów oraz rokowanie. Charakterystyczną cechą obydwu chorób jest zapalenie. Polimialgia reumatyczna dotyczy głównie barków, szyi oraz bioder z wyraźnym obustronnym bólem. Często stwierdza się objawy ogólnoustrojowe, takie jak zmęczenie oraz utrata masy ciała. W przypadku tego schorzenia nie istnieje żaden rozstrzygający test diagnostyczny. Leczenie glikokortykosteroidami w średniej dawce z powolnym i stopniowym jej zmniejszaniem szybko prowadzi do ustąpienia objawów. W przypadku pacjentów odpowiadających na leczenie postępowanie może być prowadzone w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli schorzeniu temu nie towarzyszy równoczesne olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic. Obraz kliniczny olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic jest bardzo zróżnicowany: od „świeżego” bólu głowy i objawów ogólnoustrojowych, poprzez chromanie żuchwy, do rzadszych objawów, takich jak izolowane zmiany dotyczące widzenia oraz chromanie kończyny górnej. Leczenie wymaga podawania wyższych dawek glikokortykosteroidów oraz pilnego skierowania do reumatologa. W przypadku obydwu schorzeń częste są nawroty. Ważne jest stałe nadzorowanie stanu pacjenta, jak również monitorowanie go pod kątem pojawiających się w dłuższym okresie powikłań związanych z przyjmowaniem glikokortykosteroidów. Należy rozpocząć profilaktykę osteoporozy oraz owrzodzeń w przewodzie pokarmowym. W przypadku olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic niezbędną częścią postępowania jest koordynowanie opieki przez lekarza opieki podstawowej z reumatologiem oraz innymi specjalistami (w razie konieczności).

Summary:
Polymyalgia rheumatica affects proximal muscles and joints, causing disability in older adults. Giant cell arteritis affects medium and large arteries and can result in blindness. These conditions overlap significantly, often occurring together. Despite the similarities, each has distinct symptoms, corticosteroid dosing requirements, and prognosis. The hallmark of both conditions is inflammation. Polymyalgia rheumatica primarily affects the shoulders, neck, and hips with prominent bilateral pain. Systemic findings such as fatigue and weight loss are common, and there is no definitive diagnostic test. Moderate-dose corticosteroid therapy with a slow taper rapidly resolves symptoms. Management of patients responding to treatment can occur in the primary care setting, if there is no concomitant giant cell arteritis. The clinical presentation of giant cell arteritis varies widely, from new-onset headache and constitutional symptoms, to jaw claudication, to less common isolated visual changes and upper extremity claudication. Treatment requires higher dosages of corticosteroids and urgent referral to a rheumatologist. Relapse is common in both diseases. Sur­veillance is important, as is monitoring for long-term complications of corticosteroid use. Osteoporosis management and gastrointestinal ulcer prophylaxis should be initiated. The primary care physician’s coordination of care with a rheumatologist and with other subspecialists, if needed, is essential in the management of giant cell arteritis.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.