Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nudności i wymioty u osób dorosłych

Podejście diagnostyczne

Streszczenie:
Tło: Większość ludzi miewa czasem nudności i wymioty, ale jeśli objawy te nawracają często, mogą istotnie pogarszać jakość życia. W większości przypadków dokładny wywiad, badanie przedmiotowe i proste badania dodatkowe mogą umożliwić ustalenie rozpoznania. Przewlekłe nudności są problemem stanowiącym większe wyzwanie ze względu na wiele potencjalnych przyczyn i znaczącą liczbę pacjentów, u których nie udaje się ustalić rozpoznania, pomimo dużej liczby badań dodatkowych.
Cel: W artykule omówiono ocenę i postępowanie w przypadku ostrych i przewlekłych nudności oraz wymiotów u osób dorosłych.
Omówienie: Najczęstszymi przyczynami ostrych nudności i wymiotów są zakażenia przewodu pokarmowego i zatrucia pokarmowe. Zawsze należy brać pod uwagę działania uboczne leków i ciążę. W przypadku ciężkich zaburzeń metabolicznych, odwodnienia lub przyczyn chirurgicznych wymagana może być hospitalizacja. Istnieje wiele możliwych przyczyn przewlekłych nudności i wymiotów. Wymagane jest zatem zebranie dokładnego wywiadu i przeprowadzenie szczegółowego badania przedmiotowego. Objawy są słabymi czynnikami predykcyjnymi w rozróżnieniu choroby czynnościowej i organicznej. Rodzaj i zakres badań dodatkowych powinien być dostosowany do konkretnego pacjenta.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.