Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby

Rozpoznanie i postępowanie

Streszczenie:
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby charakteryzuje się nadmiernym gromadzeniem tłuszczu w wątrobie (stłuszczenie wątroby). Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby cechuje się jej stłuszczeniem, uszkodzeniem hepatocytów oraz stanem zapalnym. Mechanizm powstawania tej choroby nie jest znany, ale obejmuje: pojawienie się insulinooporności, stłuszczenia, udział cytokin prozapalnych oraz stres oksydacyjny. Niealkoholowa choroba wątroby powiązana jest z brakiem aktywności fizycznej, otyłością oraz zespołem metabolicznym. Nie zaleca się przeprowadzania badań przesiewowych w populacji ogólnej. Rozpoznanie stawia się zazwyczaj po przypadkowym wykryciu niewyjaśnionego podwyższenia poziomu enzymów wątrobowych lub kiedy zauważa się stłuszczenie w badaniu obrazowym (np. w ultrasonografii). Pacjenci często nie mają żadnych objawów, a wyniki badania fizykalnego nierzadko nic nie wnoszą. Żadne pojedyncze badanie laboratoryjne nie jest diagnostyczne, ale rutynowo przeprowadza się badania czynności wątroby, testy w kierunku obecności zespołu metabolicznego oraz wykluczenia innych przyczyn nieprawidłowych poziomów enzymów wątrobowych. Dzięki badaniom obrazowym, takim jak ultrasonografia, tomografia komputerowa i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, można ocenić ilość tłuszczu w wątrobie, zmierzyć wielkość tego narządu oraz śledziony, a także wykluczyć inne choroby. Biopsja wątroby pozostaje standardem rozpoznania niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby, który stanowi również o kryteriach takiego rozpoznania. Dostępne są badania nieinwazyjne, które mogą ograniczyć potrzebę wykonywania biopsji wątroby. Matodami leczenia pierwszego rzutu – stosowanymi w celu zmniejszenia insulinooporności – są zdrowia dieta, utrata masy ciała oraz ćwiczenia fizyczne. Brak jest wystarczającej ilości potwierdzonych danych, aby wspierać zastosowanie zabiegów bariatrycznych, metforminy, tiazolidinedionów, kwasów żółciowych lub suplementów zawierających antyoksydanty w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Długofalowe rokowanie nie jest związane ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności ogólnej, występowaniem choroby sercowo-naczyniowej, nowotworów złośliwych lub chorób wątroby.
Summary:
Nonalcoholic fatty liver disease is characterized by excessive fat accumulation in the liver (hepatic steatosis). Nonalcoholic steatohepatitis is characterized by steatosis, liver cell injury, and inflammation. The mechanism of nonalcoholic fatty liver disease is unknown but involves the development of insulin resistance, steatosis, inflammatory cytokines, and oxidative stress. Nonalcoholic fatty liver disease is associated with physical inactivity, obesity, and metabolic syndrome. Screening is not recommended in the general population. The diagnosis is usually made after an incidental discovery of unexplained elevation of liver enzyme levels or when steatosis is noted on imaging (e.g., ultrasonography). Patients are often asymptomatic and the physical examination is often unremarkable. No single laboratory test is diagnostic, but tests of liver function, tests for metabolic syndrome, and tests to exclude other causes of abnormal liver enzyme levels are routinely performed. Imaging studies, such as ultrasonography, computed tomography, and magnetic resonance imaging, can assess hepatic fat, measure liver and spleen size, and exclude other diseases. Liver biopsy remains the criterion standard for the diagnosis of nonalcoholic steatohepatitis. Noninvasive tests are available and may reduce the need for liver biopsy. A healthy diet, weight loss, and exercise are first-line therapeutic measures to reduce insulin resistance. There is insufficient evidence to support bariatric surgery, metformin, thiazolidinediones, bile acids, or antioxidant supplements for the treatment of nonalcoholic fatty liver disease. The long-term prognosis is not associated with an increased risk of all-cause mortality, cardiovascular disease, cancer, or liver disease.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.