Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Odmowa przyjęcia pacjenta na listę POZ

Streszczenie:
Tło: Powszechny dostęp do świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest przejawem realizacji gwarantowanego konstytucją i ustawami prawa pacjenta do ochrony zdrowia. Obowiązkiem kontraktowym świadczeniodawcy POZ jest zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych wszystkim uprawnionym do tego pacjentom.
Cel: Artykuł przedstawia lekarzom rodzinnym podstawowe regulacje prawne związane z wyborem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i przyjęciem pacjenta na listę osób objętych opieką przez danego świadczeniodawcę. Komentarz jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy świadczeniodawca POZ ma obowiązek przyjmowania wszystkich chętnych pacjentów na listę POZ? W jakich okolicznościach można lub trzeba odmówić przyjęcia pacjenta na listę?

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.