Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Weryfikacja list pacjentów w POZ

Streszczenie:
Tło: Funkcjonujący w Polsce system finansowania świadczeń POZ oparty jest o stawkę kapitacyjną. Wysokość kwot wypłacanych świadczeniodawcom jest uzależniona prawie wyłącznie od liczby złożonych przez pacjentów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.
Cel: W artykule dokonano podsumowania najnowszych zmian w zakresie regulacji prawnych będących podstawą finansowania POZ stawką kapitacyjną, w kontekście obowiązku korzystania z systemu eWUŚ. Dla stabilizacji sytuacji finansowej placówek POZ bardzo ważna jest prawidłowa weryfikacja przez NFZ list zadeklarowanych pacjentów.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.