Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie z bólem barku

Ocena, badania obrazowe i skierowanie do specjalisty

Streszczenie:
Tło: Dokonano przeglądu 112 przypadków pacjentów z bólem barku skierowanych po pomoc do specjalisty. Na skierowaniu od lekarza rodzinnego w 40% przypadków (45/112) podane było rozpoznanie, przy czym w 89% (40/45) zgadzało się ono z rozpoznaniem postawionym przez chirurga ortopedę. Badanie ultrasonograficzne barku zlecono u 95/112 (85%) pacjentów – w 71/112 (63%) przypadkach w połączeniu z przeglądowym zdjęciem rentgenowskim.
Cel: Artykuł omawia wyniki przeglądu przypadków analizującego postępowanie z bólem barku w praktyce lekarza rodzinnego.
Omówienie: Sposób oceniania zgłaszanych problemów z barkiem sugeruje, że lekarz kierujący pacjenta do specjalisty nie jest pewny siebie, czego wyrazem jest poleganie na wyniku diagnostycznej ultrasonografii. Takie działanie może niepotrzebnie generować koszty, dlatego korzystne byłoby ustalenie wytycznych wskazujących, jakie badania obrazowe najlepiej pasują do zgłaszanej przez pacjenta dolegliwości.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.