Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zaostrzenia POChP

Najczęściej zadawane pytania

Streszczenie:
Tło:
Na POChP choruje około 10% dorosłych powyżej 40. r.ż. Przeciętnie u chorego na POChP zaostrzenia występują 1-3 razy w roku, przy czym 3-16% spośród nich wymaga hospitalizacji.

Cel:
Odpowiedź na najczęściej zadawane przez lekarzy rodzinnych pytania dotyczące zaostrzeń POChP.
Metoda:
Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie:
Zaostrzenie POChP to zdarzenie w naturalnym przebiegu choroby charakteryzujące się zmianą nasilenia przewlekle występujących objawów, która wykracza poza normalną zmienność, ma nagły początek i może uzasadniać zmianę leczenia farmakologicznego. Najczęstszymi przyczynami są zakażenia tchawicy i oskrzeli (50%) oraz zanieczyszczenia powietrza. Chorzy z łagodną i średnio zaawansowaną postacią choroby mogą być leczeni ambulatoryjnie. W leczeniu wstępnym zaostrzeń stosuje się antybiotyki, takie jak amoksycylina lub amoksycylina z kwasem klawulanowym, a w terapii alternatywnej cefalosporynę drugiej lub trzeciej generacji, amoksycylinę z kwasem klawulanowym, makrolid albo fluorochinolon. Z leków rozszerzających oskrzela stosuje się: antycholinergiki, β2-mimetyki i teofilinę, zwiększając dawki tych leków. Jeśli chory nie używa leków ze wszystkich trzech grup, należy leczenie uzupełnić o brakujący lek. Uznanym sposobem leczenia zaostrzeń POChP jest też stosowanie krótkiej kuracji glikokortykosteroidami systemowymi. Należy hospitalizować chorych z zaawansowaną postacią POChP, powyżej 65. r.ż., z częstymi zaostrzeniami lub chorobami współistniejącymi, ze średnio zaawansowaną postacią choroby, u których nie ma poprawy po kilkudniowym leczeniu ambulatoryjnym, chorych, u których w okresie uspokojenia choroby wartości FEV1 wynoszą poniżej 50% wartości należnej, pacjentów z objawami duszności spoczynkowej, ortopnoë, widoczną pracą dodatkowych mięśni oddechowych, z cechami serca płucnego i z zaburzeniami rytmu serca.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.