Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznanie oraz leczenie
zakażeń układu moczowego u dzieci

Streszczenie:
Ostre zakażenia układu moczowego występują u dzieci stosunkowo często – u 8% dziewczynek oraz 2% chłopców co najmniej jeden epizod nastąpi przed ukończeniem 7. r.ż. Najczęstszym patogenem jest Escherichia coli, która u dzieci odpowiada za około 85% zakażeń układu moczowego. U od 3% do 15% dzieci w ciągu od jednego do dwóch lat od pierwszego rozpoznanego zakażenia układu moczowego występują uszkodzenia miąższu nerek. Kliniczne objawy podmiotowe oraz przedmiotowe zakażenia układu moczowego zależą od wieku dziecka, ale wszystkie dzieci od 2. do 24. miesiąca życia z gorączką bez oczywistej przyczyny zakażenia należy ocenić pod kątem zakażenia układu moczowego (z wyjątkiem obrzezanych chłopców powyżej 12. miesiąca życia). Ocena starszych dzieci może zależeć od obrazu klinicznego oraz objawów podmiotowych, które wskazują na przyczynę w układzie moczowym (np. obecność esterazy leukocytów lub azotynów podczas badania testem paskowym; ropomocz przejawiający się obecnością co najmniej 10 białych krwinek w polu widzenia przy użyciu dużego powiększenia oraz bakteriomocz w badaniu mikroskopowym). Wyższe wskaźniki oporności E. coli sprawiły, że amoksycylina stała się mniej akceptowalną metodą leczenia, a badania wykazały wyższe wskaźniki wyleczenia przy podawaniu trimetoprymu/sulfametoksazolu. Inne opcje leczenia obejmują amoksycylinę/kwas klawulanowy oraz cefalosporyny. Profilaktyczne stosowanie antybiotyków nie zmniejsza ryzyka kolejnych zakażeń układu moczowego, nawet w przypadku dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego. Należy unikać zaparć, aby zapobiec zakażeniom układu moczowego. U dzieci z zakażeniami układu moczowego należy rozważyć badanie ultrasonograficzne, cystografię oraz scyntygrafię kory nerki.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.