Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Cukrzyca typu 2 w praktyce lekarza rodzinnego

Nowe (2011) wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Streszczenie:
Tło: W 2011 r. zostały wydane nowe wytyczne dla lekarzy rodzinnych – Zasady postępowania w cukrzycy, będące efektem współpracy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Cel: Zapoznanie czytelnika z nowymi informacjami, które po przeprowadzeniu dużych badań klinicznych z doborem losowym zawarto w wytycznych.
Metodyka: Zwrócenie uwagi przede wszystkim na różnice między aktualnymi wytycznymi a wytycznymi z 2010 r.
Omówienie: Epidemia cukrzycy, jaka ogarnia świat w XXI w., zmusza badaczy do intensywnego prowadzenia działań, których celem jest jej opanowanie. Jednym z efektów tych działań jest opracowanie wytycznych postępowania w cukrzycy, zmieniających się co roku w miarę poszerzania wiedzy dzięki badaniom klinicznym z doborem losowym. Do najważniejszych zmian w 2011 r. należy podwyższenie do 140/90 mmHg granicznej wartości ciśnienia tętniczego krwi dla osób z cukrzycą oraz ustalenie stężenia hemoglobiny glikowanej < 8% dla osób > 70. r.ż. z wieloletnią cukrzycą (trwającą dłużej niż 20 lat), u których współistnieją istotne powikłania o charakterze makroangiopatii. Istotnej zmianie uległy również: zależność między odsetkiem HbA1C a średnim poziomem glukozy w osoczu, kojarzenie leków hipotensyjnych oraz użycie glukagonu w hipoglikemii.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.