Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kontrowersyjna ustawa refundacyjna

Streszczenie:
Tło: Od 1 stycznia 2012 r. lekarze protestują przeciwko wprowadzonym przepisom Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,1 zwanej „ustawą refundacyjną". Ustawa ta wprowadziła osobistą i bezpośrednią odpowiedzialność lekarza za finansowe skutki refundacji ze środków publicznych recepty wystawionej w sposób niezgodny z przepisami, a także obowiązek poddania się kontroli wystawiania recept refundowanych przez każdą osobę do tego uprawnioną. 23 grudnia 2011 r. minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, które uniemożliwia wpisanie znaku „P" przy wystawianiu recept po 1 stycznia 2012 r., nakładając na lekarza obowiązek określenia na recepcie poziomu odpłatności.
Cel: Artykuł omawia zakres zmian wprowadzanych ustawą refundacyjną w zakresie preskrypcji leków refundowanych przez lekarza rodzinnego, a także kwestionowane przez lekarzy postępowanie kontrolne i zażaleniowe przy realizacji umowy na wystawienie recept refundowanych.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.