Spis treści publikacji Życzymy zdrowia

Zdrowie, jakże różnie postrzegane. Przez wczesnych Greków jako dar bogów, przez Hipokratesa jako delikatna równowaga czterech płynów ciała, potem jako stan organizmu funkcjonującego prawidłowo, jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny; jako dobrostan współmierny względem wieku i osobistej odpowiedzialności lub wolny od chorób i ułomności będący prawem człowieka; jako zdolność do pełnienia ról społecznych i wykonywania zadań; czy wreszcie jako stan społecznego, emocjonalnego, duchowego i kulturowego dobrostanu całej lokalnej społeczności a nie tylko fizyczny dobrostan jednostki; a nawet jako element potrzebny dla codziennego życia, a nie przedmiot życia.
Choroba, rozumiana jako nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu lub jego części; jako nienormalny, patologiczny stan medyczny, powiązany z określonymi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi, takimi jak ból, złe samopoczucie, zaburzenia funkcjonowania, stres, problemy socjalne, zgon. Może wywołana przez czynniki wewnętrzne, może zewnętrzne, w tym urazy, oddziałująca fizycznie jak i na emocje, zmieniająca perspektywy i osobowość chorego.
Jak zapobiegać chorobie… pierwszo-, drugo-, trzecio- i czwartorzędowo? W sferze, gdzie pacjent nie czuje się chory, a lekarz nie widzi u niego choroby i – korzystając z wiedzy medycznej oraz biologicznej – rozważa działanie w celu uniknięcia lub usunięcia problemu zdrowotnego pacjenta? W sferze, gdzie pacjent nie czuje się chory, lecz lekarz podejrzewa chorobę i – korzystając z wiedzy psychologicznej – rozważa wykrycie problemu zdrowotnego pacjenta na wczesnym etapie? W sferze, gdzie pacjent czuje się chory, lekarz dostrzega chorobę i korzystając z wiedzy antropologicznej współdziała w zmniejszaniu przewlekłych efektów problemu zdrowotnego u pacjenta? W sferze gdzie pacjent czuje się chory, a lekarz nie dostrzega choroby i
korzystając z wiedzy z zakresu zdrowia publicznego i epidemiologii, chroni pacjenta przed nadmierną medykalizacją?
Przez lat dwadzieścia Lekarz Rodzinny pomagał w tej wiedzy i przy tych rozterkach.
I teraz życzy wszystkim Czytelnikom zdrowia. W roku 2015 i kolejnych...
 

 

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.