Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik O etycznych aspektach lekarskiego uśmiechu

Streszczenie:
Tło: Pacjent pragnie uzyskać lub ugruntować swoje zaufanie do lekarza. Aby to uczynić, musi rozpoznać motywację charakterologiczną lekarza: z jakimi intencjami i uczuciami lekarz podejmuje czynności lekarskie. Niezbędna deklaracja aksjologiczna lekarza wyraża się także poprzez spojrzenie i uśmiech kierowany do pacjenta.
Cel: Uzasadnienie, że lekarski uśmiech jest niezbędną ekspresją lekarza w kontakcie z chorym; że dzięki uśmiechowi lekarz może ujawnić swój stosunek do pacjenta: życzliwość, serdeczność i troskę.
Omówienie: Uśmiech wraz z kontaktem wzrokowym sprzyjają poprawnemu kontaktowi lekarza z pacjentem, są bowiem istotnym elementem ekspresji, który pozwala przełamać barierę obcości między lekarzem a pacjentem oraz stworzyć atmosferę otwartej rozmowy. Uśmiech odwzajemniany przez lekarza jest potwierdzeniem rodzącej się wspólnoty między nim a pacjentem, dla pacjenta natomiast jest świadectwem, że lekarz akceptuje go i że istnieje więź oraz poczucie bliskości, która jest niezbędna dla zrozumienia potrzeb chorego i konieczna dla nawiązania empatycznej relacji.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.