Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nowela ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Streszczenie:
Tło:
Dwudziestego trzeciego kwietnia 2008 r. weszły w życie przepisy nowelizacyjne do Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Cel: Omówienie zakresu zmian wprowadzanych ostatnią nowelizacją.
Metoda: Analiza ustawy oraz stosownych dyrektyw i rozporządzeń.
Omówienie: Nowelizacja m.in. wdraża postanowienia unijnych dyrektyw w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych obywateli państw Unii Europejskiej oraz reguluje zasady czasowego i okazjonalnego wykonywania przez nich zawodu w Polsce. Ponadto uzupełnia ustawę o przepisy dotyczące uzyskiwania specjalizacji lekarskich oraz regulacje związane z dokumentacją medyczną pacjenta prowadzoną przez lekarzy poza zakładem opieki zdrowotnej. Wprowadza również możliwość wykonywania praktyki dentystycznej w miejscu wezwania, co dotychczas było zabronione.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.