Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Choroba zwyrodnieniowa stawów

Opcje postępowania w warunkach praktyki lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło: Choroba zwyrodnieniowa stawów, którą charakteryzuje ból i sztywność stawów, to częsta i istotna choroba przewlekła, ograniczająca mobilność pacjenta i mająca znaczący wpływ na jakość życia chorego. Dostępne są liczne opcje postępowania oparte na potwierdzonych danych.
Cel: Celem artykułu jest zestawienie głównych opcji postępowania sugerowanych przez Wytyczne postępowania niezabiegowego w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego Królewskiego Australijskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych (The Royal Australian College of General Practitioners, RACGP) oraz zwrócenie uwagi, które z nich nie są zalecane.
Omówienie: Po rozpoznaniu, opartym głównie na wywiadzie i badaniu przedmiotowym, postępowanie koncentruje się na optymalizacji jakości życia pacjenta, którą osiągnąć można dzięki poradom dotyczącym samodzielnego postępowania oraz odpowiednim działaniom farmakologicznym i niefarmakologicznym, mającym na celu zmniejszenie liczby zaostrzeń, zapobieganie powikłaniom i opóźnianie progresji choroby.

Summary:
Background: Osteoarthritis, characterised by joint pain and stiffness, is a common and significant chronic disease, reducing mobility and causing considerable impact on quality of life. Multiple evidence based management options are available.
Objective: The aim of this article is to summarise the main management options suggested in The Royal Australian College of General Practitioners Guideline for the nonsurgical management of hip and knee osteoarthritis and to also highlight those that are not recommended.
Discussion: Following diagnosis based primarily on history and examination, management focuses on optimising quality of life by providing self management advice combined with appropriate pharmacological and nonpharmacological strategies, aiming to reduce acute exacerbations, prevent complications and delay progression.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.