Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Wtórna prewencja choroby wieńcowej

Streszczenie:
Choroba wieńcowa jest główną przyczyną śmiertelności w Stanach Zjednoczonych. Wtórna prewencja choroby wieńcowej u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego lub zabiegu rewaskularyzacji polegająca na wszechstronnej modyfikacji czynników ryzyka zmniejsza śmiertelność, liczbę kolejnych zdarzeń sercowych i poprawia jakość życia. Prewencja wtórna obejmuje farmakoterapię i rewaskularyzację chirurgiczną – pomostowanie aortalno-wieńcowe lub przezskórną interwencję wieńcową. Farmakoterapia koncentruje się na wszechstronnej modyfikacji czynników ryzyka. Terapeutyczne zmiany stylu życia (w tym kontrola masy ciała, aktywność fizyczna, zaprzestanie palenia tytoniu i modyfikacja diety) przynoszą poprawę dotyczącą sercowych czynników ryzyka i są powszechnie zalecane przez wytyczne oparte na potwierdzonych danych. Leczenie nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii zmniejsza chorobowość i śmiertelność. W zaleceniach dla osób z cukrzycą na ogół zachęca się do kontroli glikemii, jednak aktualne potwierdzone dane nie wykazały zmniejszenia śmiertelności dzięki intensywnemu postępowaniu z glikemią. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego, inhibitorów konwertazy angiotensyny i β-adrenolityków zmniejsza liczbę nawracających zdarzeń sercowych u pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Rewaskularyzacja chirurgiczna polegająca na pomostowaniu aortalno-wieńcowym jest zalecana u osób z istotnym zwężeniem pnia tętnicy wieńcowej lewej, istotnym zwężeniem proksymalnego odcinka gałęzi międzykomorowej przedniej (tętnicy przedniej zstępującej), z wielonaczyniową chorobą wieńcową lub z dusznicą bolesną będącą przyczyną niepełnosprawności. U wybranych pacjentów z objawami niedokrwienia wykazanymi w badaniach nieinwazyjnych można rozważać wykonanie przezskórnej interwencji wieńcowej.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.