Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza

Streszczenie:
Tło: Z chwilą wejścia w życie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (u.p.p.)I pacjent uzyskał nowe prawo – sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego. Obowiązujące od 17 marca 2010 r. rozporządzenie ministra zdrowia1 określa szczegółowy zakres i sposób działania komisji lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, która rozpatruje sprzeciwy wniesione wobec opinii albo orzeczeń lekarskich.
Cel:
Lekarz rodzinny, wykonując swój zawód, wydaje orzeczenia i opinie, które mają wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Czasami napotyka wątpliwości diagnostyczne lub terapeutyczne przy orzekaniu o stanie zdrowia pacjenta. Artykuł przybliża tryb odwołania od orzeczenia lekarskiego oraz podstawę prawną wyznaczającą zasady jego realizacji.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.