Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kontakt z pacjentem w podeszłym wieku

Streszczenie:
Tło: Najczęstsze problemy, jakie utrudniają porozumiewanie się lekarza z pacjentem w podeszłym wieku, wiążą się z objawami procesu starzenia. Są to utrudnienia, które należy wziąć zawsze pod uwagę, aby wypracować najbardziej efektywny sposób komunikowania się z pacjentem. Jednak barierę w porozumiewaniu się z pacjentem w podeszłym wieku stanowi nieuwzględnianie tych trudności, a przede wszystkim postaw i zachowań właściwych pacjentom w podeszłym wieku. Ujawnia się to najczęściej w protekcjonalnym podejściu do pacjenta.
Cel: Uzasadnienie przekonania, że protekcjonalne podejście do pacjenta w podeszłym wieku jest krzywdzące i bierze swój początek z niechęci lekarza do starszych ludzi. Niechęć ta odwołuje się do negatywnego stereotypu osoby w podeszłym wieku i stwarza istotne problemy terapeutyczne.
Omówienie: Osoby starsze wypracowują różne strategie postępowania, które pozwalają im kompensować utracone poczucie bezpieczeństwa bądź unikać negatywnych doświadczeń w nieprzychylnym wobec nich otoczeniu społecznym, którym bywa również instytucja medyczna. Niechęć do osób starszych w instytucjach medycznych wyraża się przede wszystkim w protekcjonalnym ich traktowaniu, czyli w relacji infantylizującej starszego pacjenta i odmawiającej mu autonomii. Niechęć ta uniemożliwia zaistnienie relacji terapeutycznej – pozbawia tę relację atmosfery wzajemnego zaufania i zrozumienia. Protekcjonalny stosunek do pacjenta w podeszłym wieku opiera się głównie na skłonności do nieokazywania szacunku, bagatelizowania i pomniejszania problemów pacjenta, ignorowania doświadczeń i emocji starszej osoby i poufałości.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.