Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leczenie stanu przedcukrzycowego metforminą

Streszczenie:
Cel: Określenie, czy stosowanie metforminy u osób ze stanem przedcukrzycowym (upośledzona tolerancja glukozy lub nieprawidłowa glikemia na czczo) zapobiegłoby lub opóźniło początek jawnej klinicznie cukrzycy typu 2.
Źródła danych: Przeszukano bazę MEDLINE od 1966 r. do chwili obecnej, artykuły spełniające kryteria wyboru wyszukiwano również nieautomatycznie.
Wybór badań: Do analizy włączono kontrolowane próby kliniczne z doborem losowym, w których podawano metforminę, by opóźnić lub zapobiec wystąpieniu cukrzycy typu 2 u osób z upośledzoną tolerancją glukozy lub nieprawidłową glikemią na czczo. Wymaganym punktem końcowym było wystąpienie cukrzycy; wymagany okres obserwacji to przynajmniej 6 miesięcy. Kryteria te spełniły trzy badania.
Synteza: Trzy badania różniły się pod względem badanych grup etnicznych, wskaźników przejścia stanu przedcukrzycowego w cukrzycę oraz pod względem stosowanych dawek metforminy. Były prawidłowo przeprowadzone, chociaż w dwóch na trzy nie przeprowadzono prawdziwych analiz intencji leczenia. Analizy czułości dokonano, przekształcając wszystkie dane na dane intencji leczenia i przyjmując scenariusz najgorszego przypadku wobec osób, które wypadły z obserwacji.
Wniosek: Metformina zmniejsza wskaźnik przekształcenia stanów przedcukrzycowych w cukrzycę. Wniosek ten był prawdziwy zarówno dla wyższej dawki (850 mg dwa razy na dobę), jak i dla dawki niższej (250 mg dwa lub trzy razy na dobę), u osób z różnych grup etnicznych i nawet wtedy, kiedy w stosunku do danych zastosowano analizę czułości. Dla efektu przy 3-letniej terapii, liczba osób, które trzeba było leczyć, wynosiła od 7 do 14.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.