Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zlepne zapalenie torebki stawu barkowego: przegląd

Streszczenie:
Zlepne zapalenie torebki stawu barkowego jest chorobą częstą, chociaż słabo poznaną, powodującą ból i utratę pełnego zakresu ruchów w barku. Może pojawić się samodzielnie lub towarzyszyć innym schorzeniom stawu barkowego (np. tendinopatii stożka rotatorów, zapaleniu kaletki) lub cukrzycy. Zazwyczaj jest stanem samoograniczającym się, ale może być uporczywe i nigdy w pełni nie ustąpić. Rozpoznanie jest zazwyczaj kliniczne, choć badania obrazowe mogą pomóc wykluczyć inne schorzenia. Rozpoznanie różnicowe obejmuje artropatię barkowo-obojczykową, chorobę autoimmunologiczną (np. układowy toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów), tendinopatię mięśnia dwugłowego, chorobę zwyrodnieniową stawu barkowego, nowotwór, tendinopatię stożka rotatorów lub jego zerwanie (z konfliktem podbarkowym lub bez) oraz zapalenie kaletki podbarkowej lub podnaramiennej. Powszechnie stosuje się różne sposoby leczenia, ale niewiele z nich potwierdzają wysokiej jakości dane. Ponieważ schorzenie często ulega samowyleczeniu, można rozważyć obserwację i uspokojenie pacjenta, jednak wielu pacjentów ze względu na ból i osłabienie takiego postępowania nie akceptuje. Leczenie niechirurgiczne obejmuje leki przeciwbólowe (np. paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne), prednizon podawany doustnie i dostawowe wstrzyknięcia kortykosteroidów. Często zleca się zestawy ćwiczeń wykonywanych w domu i fizjoterapię. Leczenie chirurgiczne obejmuje manipulację w znieczuleniu i uwolnienie torebki stawowej.

Summary:
Adhesive capsulitis is a common, yet poorly understood, condition causing pain and loss of range of motion in the shoulder. It can occur in isolation or concomitantly with other shoulder conditions (e.g., rotator cuff tendinopathy, bursitis) or diabetes mellitus. It is often self-limited, but can persist for years and may never fully resolve. The diag­nosis is usually clinical, although imaging can help rule out other conditions. The differential diagnosis includes acromioclavicular arthropathy, autoimmune disease (e.g., systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis), biceps tendinopathy, glenohumeral osteoarthritis, neoplasm, rotator cuff tendinopathy or tear (with or without impingement), and subacromial and subdeltoid bursitis. Several treatment options are commonly used, but few have high-level evidence to support them. Because the condition is often self-limited, observation and reassurance may be considered; however, this may not be acceptable to many patients because of the painful and debilitating nature of the condition. Nonsurgical treatments include analgesics (e.g., acetaminophen, nonsteroidal anti-inflammatory drugs), oral prednisone, and intra-articular corticosteroid injections. Home exercise regimens and physical therapy are often prescribed. Surgical treatments include manipulation of the joint under anesthesia and capsular release.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.