Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Prewencja wtórna po ostrych zespołach wieńcowych

• Jaka jest rola lekarza rodzinnego w prewencji wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych?
• Jakich porad dotyczących stylu życia należy udzielić pacjentowi po ostrym zespole wieńcowym?
• Jakie leczenie farmakologiczne zaleca się choremu po zawale serca?

Streszczenie
Tło:
W Polsce mamy rocznie około 140 tys. ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Większość chorych z OZW po hospitalizacji jest prowadzona przez lekarzy rodzinnych w ścisłej współpracy z kardiologami.
Cel: Omówienie istotnych dla lekarzy rodzinnych działań prewencyjnych oraz farmakoterapii u chorych po ostrych zespołach wieńcowych.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa, omówienie wytycznych.
Omówienie: Chorzy po przebyciu ostrego zespołu wieńcowego należą do grupy wysokiego ryzyka ponownego zdarzenia wieńcowego. Większość z nich po wypisaniu ze szpitala jest prowadzona przez lekarzy rodzinnych i to na lekarzach rodzinnych spoczywa obowiązek podejmowania działań prewencyjnych. Zalecenia prewencji wtórnej obejmują modyfikację stylu życia oraz stosowanie leków o udowodnionej skuteczności. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna odgrywa bardzo ważną rolę w prewencji wtórnej choroby wieńcowej serca. Najważniejsze działania prewencyjne dotyczące stylu życia to: systematyczny wysiłek fizyczny, zdrowe odżywianie, zerwanie z nałogiem palenia tytoniu, utrzymanie odpowiedniej masy ciała. Podstawę farmakoterapii stanowią leki o udowodnionej skuteczności: leki przeciwpłytkowe, β-adrenolityki, leki blokujące układ renina-angiotensyna-aldosteron oraz statyny.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.