Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby

Wyzwanie dla hepatologa czy dla lekarza rodzinnego?

Streszczenie:
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest obecnie jedną z najczęstszych chorób wątroby. NAFLD jest w ujęciu histologicznym zbiorczym terminem określającym: NAFL – czyli niealkoholowe stłuszczenie wątroby, oraz NASH – czyli niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby. Z klinicznego punktu widzenia, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby jest wątrobową manifestacją zespołu metabolicznego. Brak jest obecnie celowanego leczenia tej jednostki chorobowej. Złotym terapeutycznym standardem w leczeniu pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby jest zmiana trybu życia. Pacjenci z NAFLD cechują się większą umieralnością w stosunku do pacjentów z ogólnej populacji. Najczęstszymi przyczynami zgonu w tej grupie pacjentów są: marskość wątroby, nowotwory złośliwe wątroby oraz choroby sercowo-naczyniowe.

Summary:
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common liver diseases nowadays. From histological point of view, NAFLD is an umbrella term for NAFL (nonalcoholic fatty liver) and NASH (nonalcoholic steatohepatitis). From clinical point of view, available data describe NAFLD as the hepatic manifestation of a metabolic syndrome. There is no targeted therapy for NAFLD. The gold standard for therapy of NAFLD is a lifestyle modification. Patients with NAFLD have a higher mortality rate than in a general population. The most common causes of death are: liver cirrhosis, malignant tumours of the liver and a cardiovascular disease.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.