Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego – 2010

Zakażenia górnych dróg oddechowych – najczęściej zadawane pytania

Streszczenie:
Tło: W 2009 r. ukazały się Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego będące cennym źródłem wskazówek dla lekarzy opieki podstawowej.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym odpowiedzi (na podstawie Rekomendacji) na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zakażeń górnych dróg oddechowych.I
Metoda: Przegląd piśmiennictwa, omówienie wytycznych.
Omówienie: Zasadniczym celem klinicznej diagnostyki różnicowej w zapaleniu gardła lub migdałków jest ocena prawdopodobieństwa zakażenia paciorkowcowego. Paciorkowcowego zapalenia gardła nie można rozpoznać tylko na podstawie obrazu klinicznego – niezbędne jest badanie bakteriologiczne. Penicylina (fenoksymetylpenicylina) spełnia wszystkie najważniejsze kryteria skuteczności w paciorkowcowym zapaleniu gardła. W skorygowanym leczeniu paciorkowcowego zapalenia gardła u chorych ze stwierdzoną w wywiadzie nadwrażliwością na penicyliny (z wyjątkiem reakcji typu natychmiastowego) można zastosować cefadroksyl. Makrolidy w paciorkowcowym zapaleniu gardła należy rezerwować dla pacjentów z nadwrażliwością natychmiastową na β-laktamy, a ich stosowaniu powinno towarzyszyć określenie lekowrażliwości S. pyogenes. Wydaje się, że tylko u dzieci z ciężkimi postaciami nawracającego paciorkowcowego zapalenia gardła korzyści z tonsillektomii przeważają nad skutkami ubocznymi i kosztami. Ze względu na nieswoistość objawów klinicznych o rozpoznaniu OZUŚ decyduje obraz otoskopowy. Natychmiastowe zastosowanie antybiotyku w OZUŚ jest zalecane u: dzieci poniżej 6. m.ż., dzieci z wysoką gorączką i wymiotami, dzieci poniżej 2. r.ż. z obustronnym OZUŚ oraz chorych z wyciekiem z ucha. Ze względu na profil lekooporności drobnoustrojów wywołujących lekiem z wyboru w OZUŚ jest amoksycylina. Rozpoznanie OZZP opiera się na: stwierdzeniu zespołu objawów, z których najważniejszy jest ropny wyciek z nosa (przez nozdrza przednie lub po tylnej ścianie gardła), któremu towarzyszy niedrożność nosa i ból lub uczucie rozpierania w obrębie twarzy. W łagodnym lub umiarkowanym OZZP trwającym krócej niż 7-10 dni zaleca się stosowanie strategii czujnej obserwacji i wyczekiwania bez stosowania antybiotyku.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.