Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nudności i wymioty wywołane chemioterapią

Zapobieganie i leczenie

Streszczenie:
Tło: Nudności i wymioty wywołane chemioterapią należą do tych następstw leczenia raka, których obawiamy się najbardziej. Najnowsze osiągnięcia w zakresie farmakoterapii sprawiają, że osiągnięcie celu, jakim jest niewystępowanie nudności lub wymiotów podczas chemioterapii, staje się realne.
Cel: W niniejszym artykule dokonujemy przeglądu patogenezy oraz postępowania z nudnościami i wymiotami wywołanymi chemioterapią.
Omówienie: Schematy postępowania mającego na celu zapobieganie nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią zależą od potencjału emetogennego* środków stosowanych w chemioterapii. Skojarzona terapia zapobiegająca tym objawom koncentruje się na różnych szlakach patogenezy, poprawiając skuteczność prewencji oraz leczenia nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią. W przypadku pacjentów poddawanych chemioterapii lekarze rodzinni odgrywają ważną rolę poprzez wzmacnianie znaczenia leczenia zapobiegawczego i stosowanie leczenia „ratującego” u pacjentów z przebijającymi lub przedłużającymi się nudnościami i wymiotami po chemioterapii.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.