Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Bóle głowy u dzieci

Streszczenie:
Tło: Ból głowy jest bardzo rozpowszechnioną dolegliwością. Uważa się, że 20-40% populacji dziecięcej cierpi na bóle głowy i szuka pomocy w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym problemu bólów głowy u dzieci.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa dotyczącego pomocy doraźnej i konsultacji udzielanych w podstawowej opiece zdrowotnej poparty badaniami własnymi.
Omówienie: Częstość bólów głowy w populacji dzieci i młodzieży wyraźnie zwiększa się w ostatnich latach. Przyczyną bólów głowy są czynniki psychospołeczne, somatyzacja, depresja, stany lękowe i stres oraz przewlekłe infekcje. W praktyce klinicznej powszechnie używa się klasyfikacji bólów głowy Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy z 2004 r. (bóle głowy pierwotne, wtórne oraz neuralgie w obrębie twarzy). Z punktu widzenia klinicznego przydatny jest podział na ostre, ostre nawracające oraz przewlekłe postępujące i niepostępujące bóle głowy. Jedynie 1-3% przypadków ostrego bólu głowy związanych było ze stanem zagrażającym życiu. Przykładem ostrego nawracającego bólu głowy jest migrena. W przypadku dzieci nie jest wymagane kryterium lokalizacji i czasu. Przykładem przewlekłego postępującego bólu głowy są stany z narastającym ciśnieniem śródczaszkowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na guzy mózgu. Jednym z najczęstszych bólów głowy u dzieci jest napięciowy ból głowy należący do przewlekłych niepostępujących bólów głowy. W badaniu niezmiernie ważny jest wywiad pozwalający m.in. na odróżnienie bólów głowy objawowych od pierwotnych. Należy zawsze przeprowadzić pełne badanie przedmiotowe dziecka. Minimalny zestaw badań dodatkowych wykonanych przez lekarza rodzinnego przed skierowaniem dziecka do neurologa pozostaje kwestią kontrowersyjną. Skierowania takiego wymagają m.in. dzieci ze stwierdzonymi w badaniu neurologicznym objawami ogniskowymi lub oponowymi, z nietypowym bólem głowy lub bólem, którego charakter uległ zmianie, z pierwszym w życiu bólem głowy, z zaburzeniami świadomości, z obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego, z urazem głowy w wywiadzie oraz z zaburzeniami widzenia, a także każdy przypadek ostrego, narastającego bólu głowy z wymiotami oraz bólu głowy spełniającego kryteria rozpoznania migreny. W doraźnym leczeniu migreny stosuje się paracetamol i ibuprofen; ze względu na rejestrację powyżej 16. r.ż. tryptany nie są u dzieci tak powszechnie stosowane, jak u dorosłych. W profilaktyce napadów migrenowych stosuje się farmako- i psychoterapię.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.