Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Cukrzyca typu 2

Kontrola hiperglikemii dzięki wczesnemu stosowaniu insuliny

Streszczenie:
Tło: Wielu pacjentów z cukrzycą typu 2, u których nie udaje się utrzymać właściwej kontroli glikemii za pomocą doustnych leków hipoglikemizujących, musi przejść na insulinę.
Cel: Wskazanie, kiedy i jak włączać insulinoterapię u pacjentów z cukrzycą typu 2 w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.
Omówienie: Na ogół włączenie insuliny należy brać pod uwagę u osób przyjmujących maksymalne tolerowane dawki metforminy i pochodnych sulfonylomocznika z poziomami HbA1c > 7% w ciągu 3-6 miesięcy. Aktualne wytyczne australijskie zalecają włączenie insulinoterapii w postaci insuliny podstawowej stosowanej raz na dobę lub w postaci mieszanek insuliny.

Summary:
Background: Many patients with type 2 diabetes need to progress to insulin use when oral glucose lowering therapies fail to maintain adequate glycaemic control.
Objective: To suggest when and how to initiate insulin therapy for patients with type 2 diabetes in the primary care setting.
Discussion: In general, initiation of insulin should be considered in individuals on maximal tolerated doses of metformin and sulfonylureas with HbA1c levels >7.0% over a 3–6 month period. Current Australian guidelines recommend initiating insulin therapy as once daily basal therapy or as premixed insulins.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.