Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Choroby tarczycy w ciąży

Streszczenie:
Choroby tarczycy są drugim pod względem częstości schorzeniem endokrynologicznym dotyczącym kobiet w wieku reprodukcyjnym. Jeśli nie są leczone w ciąży, wiążą się ze zwiększonym ryzykiem poronienia, przedwczesnego oddzielania łożyska, nadciśnieniem tętniczym i z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania. W aktualnych wytycznych zaleca się celowane badania przesiewowe kobiet z grupy wysokiego ryzyka, włączając w to kobiety z chorobami tarczycy w wywiadzie, cukrzycą typu pierwszego lub inną chorobą autoimmunologiczną w wywiadzie aktualnym lub wcześniejszym leczeniem tarczycy lub z autoimmunologiczną chorobą tarczycy w wywiadzie rodzinnym. Prawidłowe postępowanie prowadzi do poprawy wyników, co wskazuje na znaczenie właściwego rozpoznania i leczenia. Kobietom z niedoczynnością tarczycy podaje się lewotyroksynę, stopniowo zwiększając jej dawkę tak, aby osiągnąć docelowy poziom tyreotropiony w surowicy krwi poniżej 2,5 mIU/l. Preferowaną metodą leczenia nadczynności tarczycy są leki przeciwtarczycowe. Celem ich podawania jest osiągnięcie i utrzymanie poziomu wolnej tyroksyny w surowicy mieszczącego się w górnej jednej trzeciej prawidłowego zakresu. Poporodowe zapalenie tarczycy jest najczęstszą postacią zaburzeń czynności tego narządu w okresie poporodowym i może manifestować się jako nadczynność lub niedoczynność tarczycy. Leczenie objawowe jest zalecane w przypadku nadczynności, podczas gdy lewotyroksyna jest wskazana w niedoczynności tarczycy u pacjentek, u których występują objawy, karmiących piersią lub które zamierzają zajść w ciążę.

Summary:
Thyroid disease is the second most common endocrine disorder affecting women of reproductive age, and when untreated during pregnancy is associated with an increased risk of miscarriage, placental abruption, hypertensive disorders, and growth restriction. Current guidelines recommend targeted screening of women at high risk, including those with a history of thyroid disease, type 1 diabetes mellitus, or other autoimmune disease; current or past use of thyroid therapy; or a family history of autoimmune thyroid disease. Appropriate management results in improved outcomes, demonstrating the importance of proper diagnosis and treatment. In women with hypothyroidism, levothyroxine is titrated to achieve a goal serum thyroid-stimulating hormone level less than 2.5 mIU per L. The preferred treatment for hyperthyroidism is antithyroid medications, with a goal of maintaining a serum free thyroxine level in the upper one-third of the normal range. Postpartum thyroiditis is the most common form of postpartum thyroid dysfunction and may present as hyper- or hypothyroidism. Symptomatic treatment is recommended for the former; levothyroxine is indicated for the latter in women who are symptomatic, breastfeeding, or who wish to become pregnant.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.