Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Farmakologiczne leczenie hiperlipidemii

Streszczenie:
Farmakologiczne leczenie hiperlipidemiiI połączone z terapeutycznymi zmianami stylu życia może być wykorzystywane zarówno w pierwotnej, jak i wtórnej prewencji choroby sercowo-naczyniowej. W prewencji pierwotnej najbardziej przekonujące potwierdzone dane dotyczą statyn, szczególnie w grupie pacjentów podwyższonego ryzyka. Niezbędna jest zatem stratyfikacja ryzyka. Leczenie za pomocą statyn jest również zalecane w prewencji wtórnej u wszystkich pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową lub jej równoważnikiem (pod względem ryzyka). U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym należy włączyć statyny w dużych dawkach. Kwasy tłuszczowe omega-3 mogą być dobrą alternatywą w grupie pacjentów po zawale mięśnia sercowego, którzy nie tolerują statyn. W przypadku fibratów i niacyny nie wykazano, aby zmniejszały śmiertelność ogólną w ramach prewencji wtórnej, ale mogą być użytecznym dodatkiem do terapii, jeśli za pomocą samych statyn nie udaje się uzyskać kontroli poziomu lipidów. W stosunku do innych leków hipolipemizujących stosowanych w prewencji pierwotnej lub wtórnej choroby sercowo-naczyniowej nie wykazano, aby w sposób stały poprawiały wyniki zorientowane na pacjenta. Istnieją dobre potwierdzone dane świadczące o celowości stosowania statyn w prewencji wtórnej udaru mózgu i choroby tętnic obwodowych.

Summary:
Pharmacologic treatment of hyperlipidemia in conjunction with therapeutic lifestyle changes can be used for both primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Statins have the most convincing data for primary prevention, especially for higher risk patients. Therefore, risk stratification is essential. Statin therapy is also recommended for secondary prevention in all patients with known cardiovascular disease or the risk equivalent. High-dose statins should be initiated in patients with acute coronary syndrome. Omega-3 fatty acids may be a good alternative after myocardial infarction for patients who cannot tolerate statins. Fibrates and niacin have not been shown to reduce all-cause mortality in secondary prevention, but may be useful adjuncts when statins alone cannot adequately control lipid levels. Other cholesterol-lowering medications used for primary or secondary prevention of cardiovascular disease have not been shown to consistently improve patient-oriented outcomes. There is good evidence for using statins in the secondary prevention of stroke and peripheral arterial disease.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.