Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w astmie oskrzelowej

Streszczenie:
Tło: Częstość występowania astmy oskrzelowej na świecie nadal wzrasta. Z polskiego badania epidemiologicznego ECAP wynika, że Polska zajmuje, niestety, pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.1 Cztery lata temu przyjęto strategię leczenia astmy (GINA 2006),2 której podstawą jest osiągnięcie i utrzymanie kontroli choroby u każdego pacjenta, niezależnie od wieku. Zakłada się, że takie postępowanie jest możliwe i jest mniej kosztowne niż nieleczenie lub niewłaściwe postępowanie terapeutyczne.2
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym istotnych dla codziennej praktyki zagadnień dotyczących postępowania w astmie oskrzelowej oraz zwrócenie uwagi na zmiany wynikające z ostatniej aktualizacji międzynarodowych wytycznych GINA 2009.3
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Globalna Inicjatywa na rzecz Astmy (Global Initiative for Asthma, GINA) na podstawie przeglądu artykułów opublikowanych od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. zaktualizowała w grudniu 2009 r. wytyczne dotyczące postępowania w astmie oskrzelowej. W kolejnych aktualizacjach, od 2006 r., zwraca się uwagę na konieczność zindywidualizowanego podejścia do każdego chorego, by osiągnąć i utrzymać kontrolę choroby. Do 2008 r. GINA stanowiła zbiór zaleceń dotyczący populacji powyżej 5. r.ż., a kontrola choroby u dzieci młodszych odbywała się według zaleceń dla dorosłych. Ponieważ w tej grupie wiekowej występują trudności diagnostyczne, różnice w sposobach oceny stopnia nasilenia choroby, monitorowania jej kontroli, a przede wszystkim bezpieczeństwie stosowanych leków, od ubiegłego roku wytyczne uzupełniane są o podrozdziały dotyczące postępowania z dziećmi ≤ 5. r.ż.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.