Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przewlekły codzienny ból głowy: rozpoznanie i postępowanie

Streszczenie:
Przewlekły codzienny ból głowy definiuje się jako obecność tego objawu przez 15 dni lub więcej w miesiącu
w ciągu przynajmniej 3 miesięcy. Najczęściej występującymi rodzajami przewlekłego codziennego bólu głowy są: przewlekła migrena oraz przewlekły ból głowy typu napięciowego. Jeśli obecne są „czerwone flagi” wskazujące na wtórną przyczynę bólu, należy wykonać obrazowanie głowy metodą rezonansu magnetycznego. Wszystkich pacjentów należy zapytać o nadużywanie leków, co może zwiększać częstość bólów głowy. Pacjentów, którzy nadużywają leków w celu przerwania bólu głowy, należy zachęcać do zupełnego odstawienia leków i do rozważenia leczenia profilaktycznego. Dzięki stosowaniu kilku leków wykorzystywanych w profilaktyce przewlekłego codziennego bólu głowy można ograniczyć ich częstość oraz nasilenie, a także poprawić ogólną jakość życia pacjenta. Niefarmakologicze metody leczenia obejmują: techniki relaksacyjne, terapię poznawczo-behawioralną, akupunkturę, manipulacje osteopatyczne oraz ćwiczenia odcinka szyjnego kręgosłupa. Metody farmakologiczne obejmują stosowanie: amitryptyliny, gabapentyny, toksyny botulinowej A, propranololu, tizanidyny, topiramatu oraz walproinianu.
Summary:
Chronic daily headache is defined as the presence of a headache on 15 days or more per month for at least three months. The most common types of chronic daily headache are chronic migraines and chronic tension-type headaches. If a red flag for a secondary cause of headache is present, magnetic resonance imaging of the head should be performed. All patients should be asked about medication overuse, which can increase the frequency of headaches. Patients who overuse medications for abortive therapy for headache should be encouraged to stop the medications entirely and consider prophylactic treatment. Several prophylactic treatments for chronic daily headache can reduce headache frequency and severity, as well as improve overall quality of life. Nonpharmacologic treatments include relaxation techniques, cognitive behavior therapy, acupuncture, osteopathic manipulation, and cervical exercises. Pharmacologic therapies include amitriptyline, gabapentin, onabotulinumtoxinA, propranolol, tizanidine, topiramate, and valproate.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.