Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w astmie oskrzelowej u dorosłych

Aktualizacja wytycznych GINA 2007

Streszczenie:
Tło:
Liczbę chorych na astmę oskrzelową na całym świecie szacuje się na około 300 milionów. W poszczególnych krajach choruje na nią 1-18% ogólnej populacji. W Polsce problem ten dotyczy około 5% dorosłych i prawie 9% dzieci. Przyjęta przed dwoma laty strategia leczenia astmy (GINA 2006) opiera się na osiąganiu i utrzymywaniu długotrwałej kontroli tej choroby u każdego pacjenta.1
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym najistotniejszych dla codziennej praktyki zagadnień dotyczących postępowania w astmie oskrzelowej u dorosłych w świetle aktualnych międzynarodowych wytycznych GINA 2007.2
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Globalna Inicjatywa na rzecz Astmy (Global Initiative for Asthma, GINA), zgodnie z przyjętą zasadą aktualizacji wytycznych postępowania w astmie oskrzelowej, opracowała najnowszy dokument w grudniu 2007 r. Aktualizacja powyższa obejmuje dane naukowe opublikowane od 1 lipca 2006 do 30 czerwca 2007 r., które według ekspertów miały wpływ na treść poprzednio sformułowanych zaleceń dotyczących leczenia i prewencji astmy. W aktualnych wytycznych podkreśla się znaczenie nowego podejścia do postępowania w astmie zaproponowanego w wytycznych GINA z 2006 r., którego podstawą jest konieczność osiągnięcia kontroli astmy u każdego pacjenta. W praktyce oznacza to niewystępowanie zaostrzeń ani żadnych ograniczeń aktywności, prawidłową czynność płuc i dopuszczalne jedynie minimalne objawy podmiotowe oraz konieczność sporadycznego przyjmowania leków doraźnych.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.