Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w zaostrzeniach POChP

Streszczenie:
Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc przyczyniają się do wysokiego wskaźnika śmiertelności związanej z tą chorobą. Kontrolowane próby kliniczne z doborem losowym wykazały skuteczność wielu interwencji. Pierwszym krokiem w postępowaniu pozaszpitalnym powinno być zwiększenie dawki krótkodziałających wziewnych leków rozszerzających oskrzela (bronchodylatatorów). Połączenie ipratropium i albuterolu jest korzystne w łagodzeniu duszności. Kortykosteroidy podawane doustnie przynoszą prawdopodobnie korzyści, szczególnie w przypadku pacjentów, którzy odkrztuszają ropną plwocinę. Stosowanie antybiotyków zmniejsza ryzyko niepowodzenia leczenia i śmiertelność wśród pacjentów z chorobą o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim. Lekarze powinni rozważać zastosowanie antybiotyków u pacjentów, którzy odkrztuszają ropną plwocinę oraz u pacjentów, u których nie następuje wystarczające złagodzenie objawów po podaniu bronchodylatatorów i kortykosteroidów. Przy wyborze antybiotyku należy kierować się lokalną antybiotykoopornością oraz danymi z wywiadu dotyczącymi stosowania antybiotyków przez pacjenta w ostatnim czasie. Hospitalizowani pacjenci z zaostrzeniami powinni otrzymać regularnie dawki krótkodziałających leków rozszerzających oskrzela, stałą tlenoterapię, antybiotyki oraz systemowe kortykosteroidy. Nieinwazyjna wentylacja dodatnim ciśnieniem lub inwazyjna wentylacja mechaniczna jest wskazana w przypadku pacjentów z nasilającą się kwasicą lub hipoksemią.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.