Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leczenie kardiostymulatorami w kardiologii

Streszczenie:
Tło:
Od czasu wszczepienia pierwszego kardiostymulatoraI w 1958 r. ogromne zmiany nastąpiły zarówno w technologii tych urządzeń, jak i we wskazaniach do ich stosowania.
Cel:
Artykuł omawia wskazania do stosowania kardiostymulatorów, obecnie dostępne urządzenia, procedurę wszczepienia oraz dalsze postępowanie.
Omówienie:
Stymulatory serca ewoluowały od prostych urządzeń jednojamowych do urządzeń wielojamowych, które mogą leczyć nie tylko rzadkoskurcze (bradykardie), ale również częstoskurcze i niewydolność serca. Opracowana została międzynarodowa klasyfikacja zaburzeń rytmu i korzyści związanych ze stosowaniem kardiostymulatorów.
W stanach należących do klasy I korzyści ze stosowania stymulatorów serca są dobrze poznane, ich stosowanie prowadzi do zmniejszania nasilenia objawów i poprawy rokowania. Najczęstsze wskazania dotyczą pacjentów z objawową bradykardią związaną z zespołem chorego węzła zatokowego i blokiem serca. Pacjenci muszą zgłaszać się na regularne wizyty kontrolne sprawdzające stan urządzenia i muszą być świadomi konieczności zachowania środków ostrożności w przypadku promieniowania elektromagnetycznego; zwykle jednak utrudnienia w życiu codziennym nie są duże.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.