Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego u kobiet

Streszczenie:
Tło:
Kobiety z objawami sugerującymi bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego często pojawiają się w praktyce lekarza rodzinnego. U jednej kobiety na trzy w ciągu życia wystąpi zakażenie układu moczowego (urinary tract infection, UTI) (w porównaniu z UTI mężczyzn: u jednego na dwudziestu).
Cel: W artykule przedstawiono etiologię, patogenezę i leczenie bakteryjnego zapalenia pęcherza moczowego w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Autorzy sugerują zastosowanie środków, które mogą pomóc, zanim skieruje się pacjentkę do urologa; omówiono także często spotykane scenariusze kliniczne.
Omówienie: Rozpoznanie bakteryjnego zapalenia pęcherza jest mało prawdopodobne, jeżeli w moczu nie występują azotyny ani esteraza leukocytów. Empiryczna antybiotykoterapia jest uzasadniona, gdy występują objawy, a wynik badania moczu testem paskowym jest dodatni. Uzasadnione jest jednak wykonanie badania mikroskopowego osadu moczu, posiewu oraz antybiogramu, by zapewnić odpowiednią terapię empiryczną i identyfikację bakterii stanowiących przyczynę zakażenia. Do czynników ryzyka UTI u kobiet należą: stosunek płciowy, stosowanie krążka dopochwowego oraz – u kobiet w okresie postmenopauzalnym – czynniki mechaniczne i/lub fizjologiczne wpływające na opróżnianie pęcherza, takie jak przepuklina pęcherza moczowego lub zanikowe zapalenie pochwy. Ważne jest omówienie z pacjentką czynników ryzyka i profilaktyki UTI. Kobiety z nawracającymi UTI (definiowanymi jako trzy lub więcej epizodów w ciągu 12 miesięcy albo dwa lub więcej epizodów w ciągu 6 miesięcy) należy poddać badaniom w kierunku współistniejących nieprawidłowości dróg moczowych (badanie ultrasonograficzne). Mogą one odnieść korzyści z leczenia profilaktycznego. Ze skierowania do urologa mogą odnieść korzyść pacjentki z powikłanymi lub nawracającymi UTI, utrzymującym się krwiomoczem, utrzymującym się bezobjawowym bakteriomoczem lub z nieprawidłowościami dróg moczowych ujawnionymi w badaniach obrazowych.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.